Strona główna

Hiszpania - "45" w kabinie

Hiszpańskie stowarzyszenie ASTIC przekazało komunikat, że tamtejsze służby kontrolne wymagają udokumentowania odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku poza kabiną pojazdu.

Nałożenie kary na kierowcę za odbiór odpoczynku regularnego tygodniowego w kabinie pojazdu może nastąpić tyko w przypadku złapania go „na gorącym uczynku”. A zatem w przypadku braku dowodu np. w postaci rachunku hotelowego, że kierowca odbywa ten odpoczynek w innym aniżeli kabina pojazdu miejscu, nałożona zostanie kara 2000 euro.
Okazanie takich dokumentów nie będzie wymagane za odbiór wcześniejszych tygodniowych regularnych odpoczynków.

Źródło: www.zmpd.pl