Strona główna

Kształcenie kierowców - rozmowy w Kuratorium

Kierownictwo opolskiego kuratorium spotkało się z dyrektorami lokalnych szkół, zainteresowanymi rozpoczęciem kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik. Inicjatorem wydarzenia, do którego doszło 18 kwietnia 2018 r., było Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych.

Dyrektorzy szkół otrzymali informację dotyczącą liczby placówek, które zgłosiły zainteresowanie kształceniem przyszłych kierowców.

W obecnym systemie prawnym uczniowie kończący szkołę zawodową lub branżową pierwszego stopnia zdobędą prawo jazdy kat. B oraz zaliczą pełną kwalifikację wstępną, co pozwoli im na bardzo szybkie zdobycie uprawnień kategorii C na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W roku szkolnym 2019/20 wejdą w życie znowelizowane przepisy podstawy programowej, dzięki którym po ukończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia absolwent uzyska kwalifikację kierowcy kat. C, o co od wielu lat upomina się środowisko pracodawców transportu drogowego.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli OZPD reprezentowanych przez Prezesa Józefa Stelmachowskiego oraz członka władz statutowych Ryszarda Wowka wziął udział również przedstawiciel Centralnego Ośrodka Szkoleń Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Euzebiusz Jasiński.

 

 

 

 

Źródło: www.zmpd.pl
            www.kuratorium.opole.pl