Strona główna

Kształcenie zawodowe kierowców

"Kształcenie kierowców w Polsce jest wciąż niepełne. W szkołach branżowych pierwszego stopnia brakuje możliwości zdobywania prawa jazdy kategorii C" – mówił prezes ZMPD Jan Buczek podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 16 lutego 2018 r. w Warszawie.

Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek prezentowała Radzie niezbędne warunki, które muszą być spełnione, żeby wprowadzenie nowego systemu kształcenia zawodowego okazało się sukcesem. Zaliczyła do nich m.in. elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pracy, tworzenie odpowiednich warunków przez samorządy, współpracę pomiędzy MEN a pracodawcami i ich udział w kształceniu dualnym.
Jan Buczek informował Radę, że w Polsce działa obecnie ponad 110 klas o profilu kierowca-mechanik. Przewoźnicy angażują się w promocję zawodu i współpracę ze szkołami. Na pozytywną ocenę zasługuje też współpraca ze związkami zawodowymi. Ostateczny sukces zależy jednak od wpisania kategorii C do podstawy programowej.
Ważnym elementem tworzącego się systemu kształcenia kierowców może być współpraca pomiędzy ministerstwem a organizacjami skupiającymi przewoźników. Formułą takiego typu działań musi zaproponować MEN.
W posumowaniu dyskusji wiceminister Marzena Machałek zapewniła, że jest bardzo przychylna uzupełnieniu podstawy programowej o kategorię C.

 

 

Źródło: www.zmpd.pl