Strona główna

Ograniczenia

Przypominamy o okresowych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

• 20 kwietnia 2019 roku (sobota) – od 18:00 do 22:00,
• 21 kwietnia 2019 roku (niedziela) – od 08:00 do 22:00,
• 22 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) - od 08:00 do 22:00,
• 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) od 18:00 do 22:00,
• 1 maja 2019 roku (środa) od 08:00 do 22:00,
• 2 maja 2019 roku (czwartek) od 18:00 do 22:00,
• 3 maja 2019 roku (piątek) od 08:00 do 22:00.

Jednocześnie przypominamy, że w okresie obowiązywania zakazów ruchu możliwy jest przejazd po drogach polskich dla niektórych pojazdów powyżej 12 ton. Dotyczy to m.in.:
1. pojazdów powracających z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,
2. pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
3. pojazdów używanych w transporcie kombinowanym,
4. pojazdów przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
5. pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
6. pojazdów przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt.

www.zmpd.pl