Strona główna

SENT

Jeśli przewozisz towary objęte systemem SENT od 1 października 2018 r. musisz mieć w pojeździe urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Może to być:
•• lokalizator, czyli urządzenie (np. tablet, smartfon) z zainstalowaną aplikacją SENT GEO, która służy do monitorowania trasy przewozu towaru
lub
•• system używany przez przewoźnika, który gromadzi i przekazuje dane geolokalizacyjne środka transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL).
 

Skąd pobrać aplikację

Aplikacja SENT GEO jest bezpłatna dla urządzeń z systemem:
•• Google Android – w sklepie Google Play
•• Apple IOS – w sklepie App Store
Aby ją znaleźć, możesz skorzystać z wyszukiwarki danego sklepu. Specyfikację techniczną dla modułu SENT GEO (zewnętrzny system lokalizacji) znajdziesz na Platformie PUESC  

Zakres przesyłanych danych

Przekazywane dane geolokalizacyjne to:
•• współrzędne geograficzne położenia środka transportu, w tym data i godzina ich pozyskania
•• prędkość
•• azymut środka transportu
•• błąd przekazywania danych satelitarnych
•• numer lokalizatora albo numer ZSL.

Obowiązki przewoźnika

Wyposaż środek transportu w urządzenie, które przesyła dane geolokalizacyjne
i zapewnij ich bieżące przekazywanie podczas całej trasy przewozu towaru.

Obowiązki kierującego

Jeśli środek transportu jest wyposażony w lokalizator, uruchom go przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce albo z chwilą wjazdu do Polski. Wyłącz lokalizator nie wcześniej niż po dostarczeniu towaru na miejsce albo wyjazdu z Polski.
Jeśli stwierdzisz, że lokalizator albo zewnętrzny system lokalizacji jest niesprawny przez ponad godzinę, zatrzymaj się niezwłocznie na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

Za niedopełnienie obowiązków związanych z przesyłaniem danych geolokalizacyjnych
przewoźnik może zapłacić karę w wys. 10 000 zł, kierujący - od 5000 do 7500 zł.
Do 31 grudnia 2018 r. kary te nie będą stosowane.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.)

Więcej informacji o systemie SENT na stronie

 

 

Źródło: www.zmpd.pl