Strona główna

SZKOLENIE - 12.12.

12.12.2018r.

Szkolenie pt.: "Czas pracy kierowców w oparciu o nowelizację ustawy"

W programie:
 

  • Ustawa o transporcie drogowym po wrześniu 2018 r., odpowiedzialność kierowcy i osoby zarządzającej.
  • Nowe sankcje za naruszenia: l-imit 10 godzin pracy, jeśli wystąpiła praca w nocy;
  • Przerwy po 6-ciu godzinach pracy, n- aruszenia czasu pracy w tygodniu 48/60 godzin;
  • Stan techniczny pojazdów, nienormatywność;
  • Obsługa tachografów, ręczna rejestracja lokalizacji, błędy w obsłudze jako fałszerstwo;
  • Nowy wymiar ewidencji czasu pracy, przygotowanie do kontroli;
  • Kontrole za granicą, inteligentne tachografy.

Przygotowanie i prowadzenie - Jakub Ordon ekspert OCRK.

Dodatkowo w programie przewidziano wystąpienie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Termin / Miejsce:

12 grudnia 2018r. od godziny 09.00 / Hotel FESTIVAL ul. Oleska 86; 45-222 Opole

Warunki uczestnictwa:
 

  • Wstęp wolny dotyczy firm zrzeszonych w OZPD i ZMPD 
  • Odpłatność w wys. 246 zł za osobę dotyczy pozostałych zainteresowanych
  • Termin zgłoszeń upływa 03 grudnia 2018r

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Opolskim Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych, 45-315 Opole, ul. Głogowska 35; tel. 77 457 03 37 / 601 066 109