Strona główna

Urzędy nie nadążają z zezwoleniami na pracę dla cudzoziemców

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców idą w dobrym kierunku. Dotychczas obowiązywał system „papierowy” – tzn. przychodziliśmy do urzędu z papierowym dokumentem, uzyskiwaliśmy na nim stosowną pieczątkę i pracownik z zagranicy otrzymywał zaświadczenie, na podstawie którego mógł podjąć pracę. Co więcej, można było załatwić te formalności, kiedy ten potencjalny pracownik przebywał jeszcze na Ukrainie. Dzisiaj ten potencjalny pracownik musi przyjechać do Polski i dopiero wówczas rozpoczynamy cały proces uzyskiwania zezwolenia – dokument, który złożyliśmy, musi zostać wprowadzony do systemu, potem system to przetwarza, potem na powrót drukuje…. W zależności do regionu ta procedura może trwać tydzień, a może i pięć lub nawet sześć tygodni.

 

 

 

 

Źródło: www.zmpd.pl