Strona główna

UWAGA PRZEWOŹNICY-WYMOGI SZKOLEŃ DLA KIEROWCÓW Z POZA UE

Przedsiębiorcy,którzy zatrudniają kierowców z poza UE do pracy na terenie UE powinni zadbać o to aby kierowców tych przeszkolić zgodnie ze standardami UE. Kierowcy ci nie mają wpisów w dok. Prawa Jazdy /wpis kod 95 o ważnych badaniach lekarskich,psychologicznych i odbytym szkoleniu okresowym /. Kierowca taki musi posiadać  ŚWIADECTWO KIEROWCY wydawane przez GITD Biuro D/S Transportu Międzynarodowego z odpowiednimi wpisami.Wnioski o wydanie Świadectwa Kierowcy składa przedsiębiorca na odpowiednich drukach/do pobrania na stronie www.gitd.gov.pl -zakładka dla przedsiębiorców-świadectwo kierowcy. Kontrole drogowe w Austrii i Francji potwierdzają ,że dokumenty takie są wymagane i kontrolowane a za ich brak nakładane wysokie kary pieniężne a nawet sprawy kierowane są do  Sądów Administracyjnych.

sporz. Grzegorz Pałys