Strona główna

Aktualności

POŻYCZKI Z FUNDACJI ROZWOJU ŚLĄSKA ORAZ WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH

Przedsiębiorcy moga starać się o pożyczki na budowę i rozbudowę nieruchomości,na zakup pojazdów , maszyn i wyposażenia .Na takie cele Funadcja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych ma otrzymać kwotę ok  200 mln zł.Będą też pieniądze na zakładanie nowej działalności gospodarczej.Pożyczki te mają służyć rozwojowi przedsiębiorstw  a w efekcie rozwój technologiczny firm i zwiększenie miejsc pracy.

Bliższe informacje  bezpośrednio w Fundacji tel.774542597,7743288 email; frssek@fundacja.opole.pl

Strony