Strona główna

Aktualności

KREPTD- co to jest?

Realizując m.in wykonanie przepisu art.16 rozporządzenia WE nr 1071/2009  ustanawiajacego współne zasady dotyczace warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego z dniem 30 listopada br wejdą w życie przepisy ustawy z 4 listopada 2016 r DZ.U 2016 poz 1935 powołujące KRAJOWY REJESTR ELEKTRONICZNY PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO /KREPTD/. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie i funkcjonowanie systemu jest GITD.Rejestr  ma zawierać podstawowe informacje ujęte w trzech ewidencjach:

-przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na wykonanywanie zawodu przewoźnika drogowego

CZECHY- DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

Republika Czech wprowadziła obowiązek posiadania przez pracowników również  kierowców transportu miedzynarodowego jadących do i przez Czechy dokumentu przetłumaczonego na język czeski zawierajacego potwierdzenie o zatrudnieniu.  Dokumentem może byc umowa o pracę lub inny dokument zawarty z pracodawcą  świadczący o zatrudnieniu. W przypadku braku takich dokumentów służby kontrolujace mogą nałożyc na przedsięboircę delegujacego bardzo wysokie kary siegajace do 500 0000 Koron.Przepisy te wynikają z rozporzadzen UE o wymianie informacji na rynku wewnetrznym ustawa 93/2017

DEKLARACJA WIELOSTRONNA

Na stronie www.zmpd.pl można zapoznać się informacją pt: DEKLARACJA WIELOSTRONNA.  Dotyczy to pracowników delegowanych.Deklaracje przeciw stosowaniu dyrektywy WE 96/71 podpisały Stowarzyszenia Transportu z 15 państw.

PAKIET MOBILNOŚCI ANKIETA

 Wysłalismy e-mial do wszystkich członków OZPD w celu wypełnienia i odesłania do nas ankiety dotyczacej pracowników /kierowców/ delegowanych tzw PAKIET MOBILNOŚCI. Prosimy o poważne potraktowanie tematu gdyż od tego zależą dalsze prace  naszego Rządu nad zmianami przepisów i stanowiska UE w tej sprawie. Można tez bezpośrednio do ZMPD na adres legislacja@zmpd.pl.

OPŁATA PALIWOWA

To kolejny podatek / 25 groszy/litr/ obciążający przewoźników a na końcu konsumentów. Rząd zamiast wspomagać rodzimy transport niszczy  podstawę  gospodarki kraju. Drogi transport a do tego zmierza podwyżka cen paliw to wzrost cen w całej gospodarce.Kraje zachodnie wszelkimi sposobami starają się spowodować aby nasz transport wypchnąć z rynku europejskiego i w tym przypadku z takim podejściem nasz Rząd bardzo mocno  ich wspiera. Opolskie środowisko zdecydowanie mówi NIE!!! Każdy może swój głos protestu oddać na stronie : www.zmpd.pl

SEKTORALNY ZAKAZ JAZDY - AUSTRIA

Z dniem 01 maja br Austria wprowadza sektoralny zakaz jazdy dla pojazdów powyżej 7,5 t przez Tyrol z wyjatkiem pojazdów EORO 6. Całkowitym zakazem objęte są pojazdy EURO 1  i   EURO 2. Wszystkie pojazdy obowiązkowo muszą posiadać naklejki określajace  ekologię. Brak ważnej naklejki to kara grzywny w kwocie  = 2 180,00 EUR. Koszt naklejki zalezy od klasy emisji spalin + koszty pośrednictwa i wysyłki.Rozprowadzane są tylko przez autoryzowane punkty. Dodatkowo objęto zakazem przewozu  wielu towarów przez Przełęcz Brennerska.

WADLIWE KARTY KIEROWCY

PWPW wydała wadliwe karty kierowcy. Jeżeli karta nie działa pomimo wpisanej ważności/ 5 lat/ nalezy zgłosić i żądać jej wymiany zgodnie z procedurą PWPW. Kierowca  może jeździć ale  NIE DŁUŻEJ NIŻ 15  DNI POMIMO EWIDENTNEGO BŁĘDU WYSTAWCY KARTY, zachowując przy tym zasady codziennego wydruku pracy z opisem powodu.

SZKOLENIE - PRZEWÓZ TOWARÓW WRAŻLIWYCH

AUSTRIA -PŁACA MINIMALNA OD 01.01.2017 R

Polecam  stonę   www.zmpd.pl . Jest tam pełna informacja w tej sprawie , formularze do wypełnienia i adresy do wysłania deklaracji o delegowaniu.

WYROK TK W SPRAWIE RYCZAŁTÓW Z UZASADNIENIEM

Informuję, wszystkich zainteresowanych , że na stronie www.zmpd.pl znajduje się całość /wyrok + uzasadnienie/ dotyczące ryczałtów za noclegi kierowców  w kabinie pojazdu.

Strony