Strona główna

Aktualności

MANDAT ZA PRĘDKOŚĆ W AUSTRII

Austria wprowadziła w życie dyrektywę UE z 11 marca 2015r nr 413 . Mandaty za przekroczenia prędkości wysyłane są do przedsiębiorcy w Polsce listem poleconym.W przypadku zlekceważenia będą egzekwowane sądownie - sprawy karne.Szczególną uwagę na drogach Austrii i nie tylko należy zwracać na ograniczenia predkości na drogach remontowanych, na odcinkowym pomiarze prędkości przejazdu,miejscowościach,radarach stacjonarnych,  a także na obowiazujące zakazy i nakazy ruchu.Wcale nie musi to być bezpośreni kontakt z Policją-sprawę załatwiają rejestratory radarowe,monitoring.

POMOC HARYTATYWNA

 Na prośbę Banku Żywności  w Opolu zwracamy sie z prośbą o przewiezienie  nieodpłatnie 12-15 palet  ofoliowanych z art spożywczymi na trasie z Luboszyc do Wołczyna w dniu 01.12.2015 r

kontakt tel. 77 5443200, 77 4260239. email bz.opole@wp.pl lub do biura Zrzeszenia 774570337.

PALIWA ORLEN

POLECAMY PALIWA  PKN ORLEN SA NA BARDZO DOBRYCH WARUNKACH . BLIŻSZE INFORMACJE  W BIURZE ZRZESZENIA TEL. 774570337, 601066109 EMAIL biuro@ozpd.pl

NACISKI NA OŚ- ZMIANA STANOWISKA GITD

 GITD ZMIENIA STANOWISKO W ZAKRESIE KAR NAKŁADANYCH ZA PRZEKROCZENIE NACISKÓW NA OSIE POJAZDU

 Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazał Wojewódzkim Inspektorom Transportu Drogowego stanowisko, zgodnie z którym zaleca odstępowanie od nakładania kar pieniężnych za przekroczenia nacisków na osie, w przypadku gdy spełnione są nast. warunki:

STOLIK INSPEKCYJNY W NYSIE

WITD Opole  zaprasza na stolik inspekcyjny w Nysie w dniu 16-11-2015 r na stację paliw Orlen ul. Otmuchowska. Zachecamy do skorzystania z takiej formy kontaktu.Inspektorzy udzielają odpowiedzi na pytania bezpośrednio zainteresowanemu. 

NIEMCY PŁACA MINIMALNA

Na stronie www.zmpd.pl znajdują się szczegółowo opiane wytyczne  Urzędu Celnego Niemiec dotyczące  MiLoG  z podaniem kwot jakie można doliczyć do płacy kierowcy wynikające z  wypłacanych ryczałtów i diet. Tym samym potwierdza się stanowisko OCRK w tej sprawie.

NIEMCY- PŁACA MINIMALNA

W październiku br. Niemiecki Urząd Celny zakończył  jedną z pierwszych kontroli  polskiego przewoźnika wykonujacego przewozy na terenie Niemiec.Kontrola dotyczyła placy minimalnej. Wynik kontroli potwierdza słuszność zalożeń i interpretacji przepisów MiLoG przez OCRK. Kontrolujacy Urząd Celny Niemiec w pełni zaakceptował polecana praktykę wliczania do płacy minimalnej ryczałtów za noclegi  i diet odpowiednio pomniejszonych wg wytycznych niemieckiego ministerstwa finansów.

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU - RYCZAŁT

Wypłacanie dodatku/dieta,ryczałt/ do wynagrodzenia kierowcy pokrywa w całosci wydatki z tytulu podróży służbowej zatem dochodzenie wypłaty kwot okreslonych przepisanmi jest bezpodstawne.Taki wyrok wydał Sad Apelacyjny w Gdańsku. w zał. uzasadnienie wyroku:Sygn. akt III APa 19/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2014 r.

NIEMCY OPŁATY DROGOWE - DUŻE ZMIANY

W Niemczech z dniem 01.10.2015 r opłaty drogowe obowiązują już od pojazdów o DMC powyzej 7,5tony. Dodatkowo wprowadzono opłatę w zależniości  od  ilości osi  pojazdu oraz  klasyfikacji EURO. Bliższe iformacje na stronie www.toll-collect.de/pl/. 

SŁUŻBA CELNA INFORMUJE: uruchomienie usługi e-Booking TRUCK

KOMUNIKAT

5 października 2015 roku Służba Celna udostępni system eBooking TRUCK, który umożliwi kierowcom samochodów ciężarowych i przedsiębiorcom transportowym internetową rezerwację terminu granicznej obsługi wywozowej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Usługa będzie dostępna w oddziałach celnych granicznych w Koroszczynie i Grzechotkach.

Strony