Strona główna

Firma

Historia najmłodszego w Polsce zrzeszenia transportowców w siedmiu punktach:

1. Styczeń 2000 r zawiązuje się grupa założycielska.

2. Maj 2000 r po wielu staraniach Zrzeszenie pod nazwą Opolskie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Opolu i zostaje zarejestrowane przez Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu pod pozycją.

3. Rok 2001 to ciągłe starania o pozyskanie większej ilości członków oraz możliwość dystrybucji zezwoleń zagranicznych i kart opłaty drogowej. Niestety ówczesne władze Ministerstwa Infrastruktury nie były skłonne do wydania decyzji zadowalającej opolskich przewoźników.

4. W 2002 roku uruchomione zostaje Biuro Zrzeszenia i po wielu staraniach w sierpniu uzyskuje zgodę na dystrybucję kart opłaty drogowej. Jednocześnie władze Zrzeszenia czynią dalsze starania o możliwość dystrybucji zezwoleń.

5. Nowa ustawa o transporcie drogowym wymusza uzyskiwanie certyfikatów kompetencji zawodowej przez przewoźników drogowych. Zrzeszenie nie posiadając własnego zaplecza wspólnie z NOT Opole uzyskuje akceptację Akademii IRU w Genewie na prowadzenie kursów oraz certyfikację sali do przeprowadzania egzaminów państwowych.

6. Maj 2003r po wielu interwencjach w mediach i osobistych wizytach Zarządu Zrzeszenia w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie otrzymujemy zgodę na dystrybucję zezwoleń zagranicznych. Jednocześnie po podpisaniu specjalnej umowy z brokerem ubezpieczeniowym NORD Partner oferta Zrzeszenia zostaje wzbogacona o możliwość zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych na bardziej korzystnych warunkach niż dotychczas.Na Zebraniu Walnym wychodząc naprzeciw przewoźnikom krajowym zapada decyzja o zmianie nazwy na Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Opolu.

7. Maj roku 2004 Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej. Zostają zlikwidowane zezwolenia zagraniczne dla przewoźników wykonujących transport drogowy do krajów Unii Europejskiej.

8. W 2010 r uruchomienie ośrodka szkoleń  w współpracy  z ZMPD  Warszawa,

9. W roku 2011 winiety przestają obowiązywać ,uruchamiamy punkt obsługi VIATOLL.

10. W 2014 r otwieramy  własny ośrodek szkoleń.