Strona główna

Zgłoszenie udziału w konferencji

Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Opolu

45-352 Opole ul. Głogowska 35

tel. 774570337, email: info@ozpd.pl


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

Tytuł:  EKOLOGIA W TRANSPORCIE

Termin: 09 października 2014 r /czwartek/ w godzinach 09:30-13:00

Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu ul. Wrocławska 158

 

Nazwa firmy.................................................................................................................................................................................

 

Adres.............................................................................................................................................................................................

 

Telefon/Fax........................................................................................................E-mail....................................................................................................................

 

NIP..............................................................................................................

 

UCZESTNIK............................................................................................................................................................

 

      WSTĘP WOLNY

     Termin zgłoszenia upływa  06.10.2014 r

 

Decyduje kolejność zgłoszeń

 

                                                                                                                                                                                             .........................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                podpis uczestnika                                      

             Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Opolu tel/fax. 77 4570337 e-mail biuro@ozpd.pl

              Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie tel.22 5361069 fax 22 5361070 e-mail szkolenia@zmpd.pl

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY

DANE UCZESTNIKÓW

Uczestnik 1
Uczestnik 2
Uczestnik 3
Uczestnik 4
Uczestnik 5
Uczestnik 6
Uczestnik 7
Uczestnik 8
Uczestnik 9
Uczestnik 10