Rumunia: RO e-transport

Rumunia: RO e-transport

W Rumunii od 1 lipca 2024 r. przewoźnicy będą zobowiązani do przekazywania danych geolokalizacyjnych związanych z przewozami do i z tego kraju do systemu RO e-Transport.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy wszystkich towarów w transporcie międzynarodowym, a w przypadku krajowego transportu drogowego obowiązkowe jest zgłoszenie towarów o wysokim ryzyku fiskalnym 

Przewoźnik musi otrzymać od firmy – importera lub eksportera – kod UIT (unikalny kod rejestracyjny), który następnie przekaże kierowcy przed dotarciem do przejścia granicznego wjazdu do Rumunii lub przed wyjazdem z miejsca załadunku. Przewoźnik musi także poinformować stronę rumuńską (odbiorcę) o numerach rejestracyjnych pojazdu ciężarowego i przyczepy/naczepy oraz o nazwie przejścia granicznego, na którym pojazd wjedzie do Rumunii. W przypadku eksportu kierowca musi uzyskać kod UIT przed wyjazdem na drogę po załadunku. 

Sankcje za brak zgłoszenia w Systemie e-Transportu RO wszystkich towarów przeznaczonych do międzynarodowego transportu drogowego (operacje transportowe import/eksport zarówno w krajach UE, jak i poza UE) będą obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

Za deklarację towaru w systemie RO e-Transport odpowiedzialny jest wyłącznie rumuński dostawca/odbiorca, który wystawia kod UIT. Dostęp do platformy RO e-Transport mają wyłącznie firmy zarejestrowane w Rumunii. Przewoźnicy muszą więc zwrócić się do zleceniodawcy/ strony rumuńskiej z żądaniem podania kodu UIT i odmówić transportu towarów, jeśli go nie otrzymają. Kara za brak kodu UIT wynosi od 5 000 RON do 10 000 RON (ok. 1000 – 2000 EUR) i dotyczy kierowcy

Organy weryfikujące kod UIT i nakładające sankcje:

  • Krajowa Agencja Administracji Skarbowej
  • Rumuński Urząd Celny
  • funkcjonariusze i agenci policji rumuńskiej policji


Kontrole mogą dobywać się w dowolnym miejscu na drodze, po wjeździe ciężarówki do Rumunii lub do momentu jej wyjazdu z Rumunii, może to być bezpośrednio za/przed przejściem.

Podmiotami prawnymi odpowiedzialnymi za zgłoszenie towaru w systemie RO e-Transport są:

  • odbiorca wymieniony w zgłoszeniu celnym do przywozu lub nadawca wymieniony w zgłoszeniu celnym do wywozu, odpowiednio w przypadku towarów objętych operacjami importowymi lub eksportowymi,
  • rumuński odbiorca w przypadku nabycia przewożonego towaru w kraju UE,
  • rumuński dostawca w przypadku dostawy przewożonego towaru do kraju UE,
  • właściciel magazynu, w przypadku towarów tranzytowych będących przedmiotem transakcji na terenie UE, zarówno dla towarów wyładowywanych na terytorium Rumunii w celu składowania lub w celu utworzenia nowej partii z jednej lub większej liczby partii towarów, jak i dla towarów załadowanych po składowaniu lub po utworzeniu na terytorium Rumunii nowej partii jednej lub większej liczby partii towarów w przesyłce.


Obowiązki przewoźnika:

  • zapewnienie przekazywania aktualnych danych o pozycji pojazdu transportowego będącego przedmiotem zgłoszenia przez cały czas trwania trasy przewozu towarów będących przedmiotem monitoringu poprzez System e-Transport RO. Krajowa Agencja Administracji Fiskalnej w Rumunii (ANAF) opracowała aplikację, która ma być dostępna w Google Play lub App Store.
  • wyposażenie pojazdów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych – aktualnie brak dodatkowych informacji
  • udostępnienie kierowcy otrzymanego kodu UIT, który jest generowany przez System e-Transport RO, za pośrednictwem którego identyfikowane są dane związane z przesyłką towarową.


Transport towarów należy zgłosić w systemie RO e-Transport (podmiot w Rumunii) maksymalnie trzy dni przed przybyciem pojazdu na przejście graniczne do Rumunii (dla importu), w momencie faktycznego wyjazdu pojazdu z miejsca załadunku na terytorium Rumunii.  

Kod UIT ważny jest przez pięć dni w transporcie krajowym od podanej daty transportu lub 15 dni w przypadku, gdy towary zostały nabyte w UE.

Kod UIT nie może być używany, jeśli utracił ważność. Jeżeli operacja transportowa zostanie anulowana, zawrócona lub zrealizowana tylko częściowo, należy wygenerować nowy kod UIT.

Kod UIT ważny jest przez pięć dni w przypadku przewozów kabotażowych.

Operacje transportu drogowego w tranzycie nie podlegają Systemowi e-Transportu RO. Ale, przykładowo, gdy towary są ładowane w Polsce i miejscem docelowym jest Bułgaria, a podczas tranzytu towary są składowane w magazynie w Rumunii w celu realizacji przewozu drobnicowego, a następnie dalej do Bułgarii, towary muszą być zarejestrowane w RO System e-Transport, a kierowca ciężarówki musi otrzymać kod UIT.

Informacje zbiorcze TUTAJ

Białoruś – zasady wjazdu

Białoruś – zasady wjazdu

Zgodnie z Zarządzeniem Rady Ministrów Białorusi z 19.06.2023 r. nr 391 modyfikacji uległy wyłączenia od zakazu poruszania się ciężarowych środków transportu i ciągników zarejestrowanych w UE oraz naczep i przyczep zarejestrowanych w Polsce. 


Zakaz poruszania się po terytorium Białorusi nie dotyczy przewozu:

·         ładunków nienormatywnych, których przewóz wymaga zezwolenia specjalnego, jeśli z technicznej specyfikacji przewożonego ładunku i warunków szczególnych przewozu wynika, że nie jest możliwy przejazd do wyznaczonych miejsc celem wykonania operacji przeładunkowych i/lub przepinki, po uzyskaniu zgody na poruszanie się takich pojazdów z Ministerstwa Transportu i Komunikacji Białorusi (przepis zmieniony); 

·         przewozów pocztowych;

·         ładunków humanitarnych;

·         żywych zwierząt;

·         lekarstw i wyrobów medycznych, części zapasowych do nich, materiałów do produkcji leków oraz organów ludzkich;

·         pojazdów specjalnych do przewozu samochodów np. autotransporterów, przyczep/naczep przeznaczonych do przewozu pojazdów osobowych, motocykli, quadów, w tym w celu przejazdu do miejsca załadunku pod warunkiem posiadania potwierdzenia tego celu (nowy wyjątek); 

·         pojazdów poruszających się na pusto w kierunku powrotnym na terytorium UE, po zakończeniu ww. przewozów.


Opłaty drogowe w Niemczech – podwyżka cen od grudnia 2023

Opłaty drogowe w Niemczech – podwyżka cen od grudnia 2023

14 czerwca 2023 r. niemiecki rząd zatwierdził podwyżkę opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych, które wejdą w życie 1 grudnia 2023 r.

Nowe opłaty drogowe w Niemczech to efekt unijnej dyrektywy, mówiącej o wdrożeniu opłat za drogi, zależnych od wielkości emisji CO2. Klasyfikacja CO2 jest specyficzna dla każdego pojazdu i zależy od wielu czynników. 

Większość pojazdów będzie klasyfikowana w klasie emisji CO2 1 (najdroższej). Aby obliczyć klasę emisji CO2, stowarzyszenie niemieckich przewoźników drogowych zaleca korzystanie z odpowiedniego kalkulatora online Toll Collect.

KALKULATOR

Pojazdy napędzane bateriami elektrycznymi, wodorowymi ogniwami paliwowymi lub wodorowymi silnikami spalinowymi są całkowicie zwolnione z opłat drogowych do 31 grudnia 2025 r.

Pojazdy napędzane kopalnym lub biogennym CNG lub LNG są zwolnione z opłat drogowych do 31 grudnia 2023 r. i mają być klasyfikowane jako samochody ciężarowe napędzane olejem napędowym od 1 stycznia 2024r.

źródło:zmpd.pl

Włochy: Zasady wjazdu i punkty testów na COVID-19

Włochy: Zasady wjazdu i punkty testów na COVID-19

Kierowcy zawodowi wjeżdżający lub przejeżdżający przez Włochy, którzy w ciągu 14 dni przed przyjazdem do Włoch przebywali w Austrii jednorazowo dłużej niż 12 godzin, w przypadku kontroli muszą przedstawić negatywny wynik testu (PCR lub antygen) sprzed mniej niż 7 dni.

Z kolei kierowcy jadący z Włoch przez Austrię do Niemiec muszą posiadać negatywny wynik testu, zrobiony nie później niż 48 godzin od momentu wjazdu do Tyrolu z Włoch (przełęcz Brenner, Col de Reschen, przełęcz Innichen). Włochy utworzyły ośrodki testowe w pobliżu przełęczy Brenner, aby zmniejszyć kolejki.

W Trento Freight Village uruchomiono centrum testowe, aby umożliwić kierowcom poddanie się szybkim testom antygenowym niezbędnym do podróży do Niemiec przez przełęcz Brenner.

Testy są przeprowadzane na parkingu dla ciężarówek A22 w Trento Interporto. Aktualne godziny otwarcia: 8:00-17:00, od poniedziałku do piątku.

Zalecana jest rezerwacja, która pozwoli na uniknięcie nieporozumień w przypadku kontroli. Można jej dokonać telefonicznie pod nr +39 345 9754795 lub +39 0461 433480 lub e-mailem na adres covidtest@seaconsulenze.it

Na A22 znajdują się kolejne dwa centra testowe dla osób przybywających z Południowego Tyrolu (część Włoch). Znajdują się one w dwóch lokalizacjach w Sterzing (parking SADOBRE, parking Top Stop).

Źródło: ZMPD

Czechy: Miejsca, gdzie można zrobić testy

Czechy: Miejsca, gdzie można zrobić testy

Należy skorzystać z opcji rejestracji online. Dla osób bez skierowania od lekarza przeznaczone są jedynie punkty zaznaczone na mapie kolorem niebieskim i czerwonym (tzw. samoplátce – na własny koszt).

Czechy: Miejsca, gdzie można zrobić testy

Rejestracji należy dokonywać w oparciu o obecną lub planowaną lokalizację (hledat podle me polohy) na konkretną godzinę, nie można się spóźnić, gdyż w punkcie w jednym czasie może przebywać ograniczona liczba osób. Przy spisie dostępnych punktów wyświetla się ich przepustowość (kapacita) – kolorem zielonym i brązowym zaznaczone są punkty w danym dniu najmniej obsadzone. Na wynik testu antygenowego oczekuje się ok. 15 min. od pobrania próbki, na test PCR (do 48 h).

https://testovani.uzis.cz/Antigen

Źródło: www.zmpd.pl – strefa członkowska