Zapraszamy do współpracy

Oferujemy:

  • Porady dotyczące zagadnień związanych z transportem;
  • Pośredniczenie w realizacji wniosków w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego tj. udzielenie licencji międzynarodowej na wykonywanie zarobkowego przewozu osób/rzeczy, dodatkowy wypis do posiadanej licencji, wymiana taboru, świadectwo kierowcy i inne według zapotrzebowania;
  • Oferta ubezpieczeń wymaganych do uzyskania licencji międzynarodowej przy współpracy z brokerem Nord Partner;
  • Współpraca z instytucjami– m.in. Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego w Warszawie, Stowarzyszeniami ulokowanymi w całej Polsce, Kuratorium Oświaty w Opolu, Inspekcją Transportu Drogowego, a także z Niepubliczną Branżową Szkołą I-go stopnia w Strzelcach Opolskich
  • Nauka w zawodzie kierowcy – mechanika – 11 lipca 2018 r. polskie organizacje zrzeszające przewoźników ( w tym Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych ) w Forum Transportu Drogowego podpisały porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej o współpracy na rzecz szkolnictwa zawodowego w zawodach związanych z transportem drogowym, bowiem po wielu latach przywrócono zawód kierowcy – mechanika. Podpisane porozumienie ( zobacz ) przewiduje współpracę pomiędzy resortem edukacji a przewoźnikami w podnoszeniu jakości, a także efektywności szkolnictwa branżowego i technicznego oraz dostosowywania go do potrzeb rynku pracy.
  • Dystrybucja zezwoleń zagranicznych do Państw spoza UE – Ukraina, Białoruś, Serbia inne według zapotrzebowania;
  • Sprzedaż druków obowiązujących w transporcie m.in. Książki Interbus oraz Formularz przejazdu w przewozie osób, druki CMR, papier do tachografu, wykresówki;
  • Rozliczanie czasu pracy kierowców w oparciu o licencjonowany program.

Ostatnie wpisy w naszych aktualnościach

Rumunia: RO e-transport

Rumunia: RO e-transport

W Rumunii od 1 lipca 2024 r. przewoźnicy będą zobowiązani do przekazywania danych geolokalizacyjnych związanych z przewozami do i z tego kraju do systemu RO...