Pakiet Mobilności – nowe przepisy

Przypominamy, że 21 lutego 2022 r. wejdą w życie przepisy kolejnych regulacji wchodzących w skład Pakietu Mobilności, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz rynku usług transportowych. 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

•  obowiązkowego powrotu pojazdu do jednej z baz w kraju siedziby nie później niż co 8 tygodni;

• obowiązkowego czterodniowego okresu karencji (cooling off period) pomiędzy operacjami kabotażowymi;

•  obowiązku gromadzenia w siedzibie firmy dokumentacji dotyczącej m.in. przewozów kabotażowych i delegowania pracowników.

zmpd.pl

Ostatnie

Inne wpisy

Odpady SENT

Odpady SENT

W załączeniu pismo z-cy Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów, dotyczące objęcia odpadów obowiązkiem...

W e b i n a r i u m   24.03.2022 r.

W e b i n a r i u m 24.03.2022 r.

WebinariumCzas pracy w transporcie drogowym obowiązujący od lutego br.24.03.2022 r. godzina 11:00 W załączeniu przesyłam Państwu link do zalogowania się w...