Pakiet Mobilności – nowe przepisy

Przypominamy, że 21 lutego 2022 r. wejdą w życie przepisy kolejnych regulacji wchodzących w skład Pakietu Mobilności, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz rynku usług transportowych. 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

•  obowiązkowego powrotu pojazdu do jednej z baz w kraju siedziby nie później niż co 8 tygodni;

• obowiązkowego czterodniowego okresu karencji (cooling off period) pomiędzy operacjami kabotażowymi;

•  obowiązku gromadzenia w siedzibie firmy dokumentacji dotyczącej m.in. przewozów kabotażowych i delegowania pracowników.

zmpd.pl

Ostatnie

Inne wpisy

Rumunia: RO e-transport

Rumunia: RO e-transport

W Rumunii od 1 lipca 2024 r. przewoźnicy będą zobowiązani do przekazywania danych geolokalizacyjnych związanych z przewozami do i z tego kraju do systemu RO...