Tymczasowe odstępstwa od stosowania norm czasu pracy kierowców na terytorium Polski

Od dnia 04.03.2022r. do dnia 02.04.2022r. na terytorium Polski obowiązują odstępstwa od norm czasu pracy kierowców( Obwieszczenie Ministra jest w załączeniu) . Dotyczy to wszystkich kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy osób i rzeczy.

Odstępstwa dotyczą tylko wybranych norm. Szczegóły poniżej:

1) dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
2) tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
3) łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
4) po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
5) kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Kierowcy, o których mowa w ust. 2, wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw.

Należy podać w opisie : „Obwieszczenie Ministra Infrastruktury Dz. Urz. z 03.03.2022r.  poz. 293, odstępstwo od….. ( należy wskazać jaką normę przekracza kierowca)

Przykład:

„Obwieszczenie Ministra Infrastruktury Dz. Urz. z 03.03.2022r.  poz. 293, odstępstwo od  czasu jazdy dziennej „

UWAGA! Nie ma żadnych odstępstw od norm dotyczących odpoczynków dziennych i tygodniowych. Nie wolno ich skracać.

OBWIESZCZENIE

Ostatnie

Inne wpisy