Punkt Obsługi Klienta

viaTOLL W Opolu

Godziny otwarcia
Poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00
Tel: 77 410 82 08
www.viatoll.pl
viatollopole@ozpd.pl

W Punkcie Obsługi Klienta w Opolu możliwe jest:

 • otrzymanie wszelkich informacji dotyczących systemu viaTOLL oraz usług z nim związanych
 • wstępna rejestracja w systemie viaTOLL
 • pełna rejestracja w systemie viaTOLL, a co z tym związane – otrzymanie za kaucją aktywnych urządzeń viaBOX (w trybie przedpłaconym oraz z odroczoną płatnością)
 • otrzymanie materiałów informacyjnych (w różnych językach)
 • doładowanie salda umowy
 • sprawdzenie stanu swojego konta użytkownika oraz otrzymanie listy dokonanych transakcji
 • złożenie skargi dotyczącej funkcjonowania systemu viaTOLL lub urządzenia viaBOX
 • zgłoszenie ogólnego i technicznego problemu oraz złożenie reklamacji finansowej w formie pisemnej
 • zgłoszenie kradzieży, zaginięcia lub problemów technicznych z viaBOX-em
 • dokonanie ponownej personalizacji viaBOX (w trybie przedpłaconym oraz z odroczoną płatnością)
 • wymiana urządzeń viaBOX dla umów w trybie przedpłaconym oraz w trybie z odroczoną płatnością
 • zawieszenie/aktywacja konta pojazdu
 • dodawanie pojazdów do umowy oraz usuwanie pojazdów z umowy w trybie przedpłaconym oraz z odroczoną płatnością
 • edycja umowy (np. zmiana adresu, danych kontaktowych, itd.)
 • rozwiązanie umowy

Ostatnie wpisy w naszych aktualnościach

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest...

Forum Transportu Drogowego

Forum Transportu Drogowego

FTD w sprawie nowego systemu poboru opłatE-TOLL W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego - skupiającego ponad 40...