Zmiana w zasadach wydawania wiz dla kierowców z Ukrainy i Białorusi

Informujemy o zaktualizowanej liście dokumentów, które możesz dodać do swojego wniosku wizowego, jeśli ubiegasz się o wizę krajową do Polski do pracy jako kierowca w transporcie międzynarodowym.

Zaktualizowany wykaz dokumentów dotyczy tylko przypadków, gdy zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub dokument z którego wynika, że pracodawca powiadomił w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy, że powierza jej wykonywanie obywatelowi Ukrainy, nie zawiera informacji, że kierowca jest kierowcą w transporcie międzynarodowym. W takich przypadkach możesz przedstawić następujące dokumenty jako potwierdzenie, że będziesz pracować jako kierowca w transporcie międzynarodowym:

  1. Świadectwo kierowcy (oryginał i kopia) do celów zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na podstawie licencji wspólnotowej, wydawane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

lub

  1. Umowę o pracę lub inną umowę stanowiącą podstawę wykonywania pracy (np. umowa zlecenia) (oryginał wraz z kopią), z której wynikać będzie rodzaj pracy wskazujący, że w zakresie zadań miesi się wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób lub rzeczy;
  2. Kopię licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób lub rzeczy lub kopię zaświadczenia na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy.

Ostatnie

Inne wpisy

Rumunia: RO e-transport

Rumunia: RO e-transport

W Rumunii od 1 lipca 2024 r. przewoźnicy będą zobowiązani do przekazywania danych geolokalizacyjnych związanych z przewozami do i z tego kraju do systemu RO...