Obowiązek rejestracji w systemie SENT towarów będących jednocześnie odpadami – w tym złomu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT) Dz.U. 2022 poz. 178 został wprowadzony obowiązek rejestracji w systemie SENT towarów będących jednocześnie odpadami w tym złomu. Obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2022 r. i dotyczy zarówno wwozu, wywozu oraz tranzytu takich towarów przez terytorium Polski.

Proces rejestracji w ww. systemie trwa około 7 dni, jednak z uwagi na datę wejścia w życie przedmiotowej zmiany (22.02.br.) oraz ilość podmiotów, które będą zmuszone do zarejestrowania się w systemie, czas rejestracji może zostać wydłużony.

Przewóz odpadów po 22 lutego br. poza systemem SENT skutkować będzie karą w wysokości 46% wartości przewożonego towaru, jednak nie mniej niż 20 000 zł.

Ostatnie

Inne wpisy