List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego ws. czasowego zawieszenia e-TOLL

List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego ws. czasowego zawieszenia e-TOLL

Przewoźnicy skupieni w Forum Transportu Drogowego ( w tym również Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych ) wystosowali 28 września 2021 r. list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z żądaniem zawieszenia e-TOLL do czasu naprawienia wszystkich błędów. Poniżej treść listu.

f-GLOWNY-2113-3488-714.list_otwarty.pdf (zmpd.pl)

Nabór osób na szkolenie z zakresu certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego rzeczy/ osób

Nabór osób na szkolenie z zakresu certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego rzeczy/ osób

Certyfikat kompetencji przewoźnika

Uprzejmie informujemy, że Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Opolu prowadzi nabór na w/w szkolenie.

Dysponujemy bazą w formie e-learning jak również zajęciami z trybie stacjonarnym – w zależności od liczby kursantów.

W przypadku odpowiedniej ilości osób oferujemy ośrodek egzaminacyjny z Opolu – warunkiem aby zebrała się Komisja jest większa liczba uczestników.

Koszt szkolenia 900 zł ( bez VAT ).

Zapraszam do kontaktu z biurem i zgłaszania swoich kandydatur.

Przypominamy, że w najbliższym czasie, po nowelizacji ustawy. każda firma będzie obligatoryjnie zobowiązana do posiadania certyfikatu – z dużym prawdopodobieństwem nie będzie już można użyczać certyfikatu „od znajomego”- poniżej przykładowy komunikat GITD

https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-49-2020/

Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami

Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami

W związku z licznymi zapytaniami od Państwa, przedstawiamy akt prawny regulujący przedłużenie ważności uprawnień związku z pandemią COVID -19.  

Ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami – Art. 15zzzw. – Szczególne rozwiązania – Dz.U.2020.1842 t.j. (lex.pl)

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:

  1. mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  2. stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz  spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu Urząd Miasta Opola przygotował specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis, bliższe informacje na stronie: www.bip.um.opole.pl

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Forum Transportu Drogowego

Forum Transportu Drogowego

FTD w sprawie nowego systemu poboru opłat
E-TOLL

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego – skupiającego ponad 40 organizacji przewoźników drogowych platformy dyskusyjnej mającej na celu wypracowywanie wspólnego stanowiska dotyczącego najważniejszych problemów branży – dotyczące projektu nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 1073).
 
Sygnatariusze FTD  uzgodnili stanowisko w sprawie stanu przygotowań do wdrożenia nowego systemu poboru opłat drogowych w Polsce opartego na technologii satelitarnej.