Odpowiedź Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury

Odpowiedź Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy odpowiedź Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Pana Rafała Webera w sprawie wniosku Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych o zmianę przepisów Rozporządzenia MSW w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.


TUTAJ

Prośba o wypełnienie ankiety

Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

Przewoźnicy skarżą się że w 2022 roku nastąpił skokowy wzrost kosztów działalności, co nie spotkało się z odpowiednią reakcją rynku, a przede wszystkim administracji rządowej. Wskazują, że było to naście, a nawet kilkadziesiąt procent wzrostu. Oczywiście ten rok obfitował w wydarzenia, które podminowały pozycję naszych firm, to jest oczywiste. Jednak przy rozmowach z administracją rządową potrzebne są ,,twarde” argumenty i dane, aby przekonywać, że potrzebne są dla przewoźników ułatwienia w prowadzeniu działalności.
 
Aby zbadać, jak faktycznie wygląda sytuacja, ZMPD przy współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego podjęło wyzwanie i wspólnie przeprowadza projekt badawczy.

Ankietowanych będzie minimum 200 firm z branży MTD – w tym członków ZMPD. Na bazie zebranych informacji przygotowany będzie wynik badania, który będziemy przekazywać do firm biorących udział w ankiecie.

Ankieta jest anonimowa (w załączeniu formularz pdf i word). Można wypełnić ją elektronicznie w wersji edytowalnej, bądź wydrukować, wypełnić pisemnie, a potem przesłać jej skan do Nas lub doręczyć do siedziby. 
Wiadomość z ankietą przesłana do mnie pozostanie tylko na mojej skrzynce email i nie będzie w dalszych pracach w jakikolwiek sposób przesyłana lub przetwarzana.

Prosimy do dostarczenie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2022r.

Ankieta WORD
Ankieta 1

Nord Partner

Nord Partner

Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty brokera ubezpieczeń współpracującego z OZPD w Opolu. Oferta została przygotowana dla Członków Zrzeszenia jak również osób niezrzeszonych.

Zapraszamy do kontaktu.

1. U L O T K A

Pismo do Ministra Infrastruktury Rafała Webera

Pismo do Ministra Infrastruktury Rafała Webera

Szanowni Państwo,
w załączeniu przedstawiamy Państwu pismo wysłane do Prezesa ZMPD Jana Buczka oraz Ministra Infrastruktury Rafała Webera w sprawie złagodzenia kar dla kierowców zawodowych dotyczących nowych zasad przepisów ruchu drogowego.
O dalszym procedowaniu pisma i ewentualnej odpowiedzi poinformujemy niezwłocznie.

Zapraszamy do zapoznania się.

PISMO 1
PISMO 2