Zmiana adresu siedziby Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Opolu

Zmiana adresu siedziby Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Opolu

Niniejszym zawiadamiamy, iż od dnia 01 marca br. nastąpiła zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Opolu.

Nowy adres siedziby:

Ul. Pomorska 3 lok. 3

45-321 Opole

” Pomorska Office Center”

Likwidacji ulega numer telefonu stacjonarnego, w związku z tym prosimy kierować zapytania pod nr: 601-066-109

Pozostałe dane Stowarzyszenia takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.

Zmianie nie ulega także adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji  dotyczącej Stowarzyszenia na wskazany powyżej adres.

Podatek od środków transportu na 2024 r.

Podatek od środków transportu na 2024 r.

Szanowni Państwo,
jak co roku przypominam o złożeniu obowiązkowej deklaracji i dokonania wpłaty 1-wszej raty podatku od środków transportu za cały tabor do 15 lutego br. do właściwego urzędu do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota za ciągnik siodłowy w Opolu to 2150 zł, natomiast naczepa 1600 zł.

W załączeniu przesyłamy deklarację oraz załącznik.

Nowe stawki opłat drogowych w systemie e-TOLL

Nowe stawki opłat drogowych w systemie e-TOLL

Od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać w Polsce nowe stawki opłat drogowych w systemie e-TOLL.

Zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej od 1 stycznia 2024 r. (etoll.gov.pl)

Wysokość obowiązujących od 1 stycznia 2024 r .stawek została ogłoszona 22 grudnia 2023 r. obwieszczeniem ministra infrastruktury z 20 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

Monitor Polski 2023 r. poz. 1459

Przypominamy, że wysokość opłat drogowych jest rewaloryzowana każdego roku na podstawie art. 13ha ust. 4a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).

Boże Narodzenie 2023

Boże Narodzenie 2023

Szanowni Państwo,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy prawdziwie niebranżowych przeżyć: ograniczenia tempa życia, tony prezentów, stołu załadowanego po brzegi.
Dziękujemy Państwu za owocną współpracę i życzymy aby nadchodzący Nowy Rok przyniósł jej kontynuację oraz nowe sukcesy.

Radosnego czasu.

~Zarząd i Pracownicy Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych~