Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o czasie pracy kierowców

Prezydent RP Andrzej Duda 27 stycznia 2022 r. podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw. Jak już wcześniej informowaliśmy, przepisy ustawy zasadniczo wejdą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia za wyjątkiem niektórych zmian, które będą wchodziły w życie w innym terminie, jak istotne zmiany dotyczące podróży służbowej kierowców, które zaczną obowiązywać od 2 lutego 2022 r. 

Ostatnie

Inne wpisy