Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kart do tachografów cyfrowych – konsultacje publiczne

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przekazuję pismo kierujące do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kart do tachografów cyfrowych (nr 303 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury).

Uwagi proszę przesyłać także w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres poczty elektronicznej: biuro@ozpd.pl

Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych jest jednym z członków organizacji rządowej, które ma możliwość przekazania uwag / poprawek projektu do strony Ministerialnej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie zostanie uznane za uzgodnienie treści projektu.                      

Ostatnie

Inne wpisy