Przewozy do Rosji – nowe zarządzenie

Szanowni Państwo, 
zostało opublikowane zarządzenie rządu FR mówiące o wykluczeniu pojazdów zarejestrowanych w Polsce z możliwości wykonywania przewozów na terytorium Rosji.

od  1 lipca br. polski przewoźnik nie będzie mógł wykonać przewozu do krajów trzecich w tranzycie przez Rosję ani przejazdu po Rosji. Zachowano możliwość przejazdu do wyznaczonych terminali celem przeładunku. 
Zachowano również wyjątki w przewozach możliwych do wykonania przez polskiego przewoźnika m.in. leki i niektóre towary o znaczeniu krytycznym oraz przewozy do Kaliningradu.

ZARZĄDZENIE

źródło:zmpd.pl

Ostatnie

Inne wpisy