List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego ws. czasowego zawieszenia e-TOLL

List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego ws. czasowego zawieszenia e-TOLL

Przewoźnicy skupieni w Forum Transportu Drogowego ( w tym również Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych ) wystosowali 28 września 2021 r. list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z żądaniem zawieszenia e-TOLL do czasu naprawienia wszystkich błędów. Poniżej treść listu.

f-GLOWNY-2113-3488-714.list_otwarty.pdf (zmpd.pl)

Nabór osób na szkolenie z zakresu certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego rzeczy/ osób

Nabór osób na szkolenie z zakresu certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego rzeczy/ osób

Certyfikat kompetencji przewoźnika

Uprzejmie informujemy, że Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Opolu prowadzi nabór na w/w szkolenie.

Dysponujemy bazą w formie e-learning jak również zajęciami z trybie stacjonarnym – w zależności od liczby kursantów.

W przypadku odpowiedniej ilości osób oferujemy ośrodek egzaminacyjny z Opolu – warunkiem aby zebrała się Komisja jest większa liczba uczestników.

Koszt szkolenia 900 zł ( bez VAT ).

Zapraszam do kontaktu z biurem i zgłaszania swoich kandydatur.

Przypominamy, że w najbliższym czasie, po nowelizacji ustawy. każda firma będzie obligatoryjnie zobowiązana do posiadania certyfikatu – z dużym prawdopodobieństwem nie będzie już można użyczać certyfikatu „od znajomego”- poniżej przykładowy komunikat GITD

https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-49-2020/

Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami

Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami

W związku z licznymi zapytaniami od Państwa, przedstawiamy akt prawny regulujący przedłużenie ważności uprawnień związku z pandemią COVID -19.  

Ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami – Art. 15zzzw. – Szczególne rozwiązania – Dz.U.2020.1842 t.j. (lex.pl)

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:

  1. mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  2. stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz  spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu Urząd Miasta Opola przygotował specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis, bliższe informacje na stronie: www.bip.um.opole.pl

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Forum Transportu Drogowego

Forum Transportu Drogowego

FTD w sprawie nowego systemu poboru opłat
E-TOLL

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego – skupiającego ponad 40 organizacji przewoźników drogowych platformy dyskusyjnej mającej na celu wypracowywanie wspólnego stanowiska dotyczącego najważniejszych problemów branży – dotyczące projektu nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 1073).
 
Sygnatariusze FTD  uzgodnili stanowisko w sprawie stanu przygotowań do wdrożenia nowego systemu poboru opłat drogowych w Polsce opartego na technologii satelitarnej.

Sejm za wydłużeniem okresu przejściowego po wprowadzeniu systemu e-TOLL

Sejm za wydłużeniem okresu przejściowego po wprowadzeniu systemu e-TOLL

Przedłużenie do 30 września tego roku okresu przejściowego, kiedy to równolegle będzie działał nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL i obecny viaTOLL, zakłada przyjęta w czwartek przez Sejm nowela ustawy dotycząca poboru opłat drogowych.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 231 posłów, przeciw było 215, a czterech się wstrzymało od głosu. Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami system poboru opłat viaTOLL ma działać do końca czerwca 2021 roku. Rozpoczęcie poboru opłaty w systemie e-TOLL zaplanowano na pierwszą połowę czerwca tego roku.

Przyjęta w czwartek nowela zakłada ponadto likwidację szlabanów na państwowych autostradach, co zwiększyć ma płynność ruchu na tych trasach i oznacza, że od 1 grudnia tego roku przejazd odcinkami Konin-Stryków (autostrada A2) i Wrocław-Sośnica (autostrada A4) będzie możliwy bez zatrzymywania się przed szlabanem.

W systemie e-TOLL użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług po zalogowaniu do konta klienta w dedykowanym dla niego serwisie. Dla pojazdów lekkich o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wprowadzą możliwość opłacania przejazdu autostradą przez zakup biletu autostradowego online lub w formie wydrukowanego biletu, np. na stacji paliw czy w kiosku, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu.

Bilet autostradowy każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady wskazanym przez kierowcę. Będzie też możliwość uiszczenia opłaty na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL). Aby tak się rozliczyć za przejazd, kierowca będzie musiał jedynie zarejestrować się w systemie oraz zainstalować i uruchomić bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL np. na smartfonie. Posłowie opozycji zarzucali, że wprowadzenie rozwiązania polegającego na możliwości opłaty za przejazd przez aplikację zainstalowaną na smartfonie może służyć do inwigilacji obywateli. Jak zapewniała w Sejmie szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska, projekt nie narusza wolności i praw obywateli. „W systemie będą i są obecnie przetwarzane tylko te dane dotyczące przejazdu płatnymi odcinkami autostrad. Dodała, że już obecnie dane z przejazdu są przetwarzane. Teraz zmienia się tylko sposób przekazu danych” – dodała. Jak przekonywała, dane będę zbierane tylko do poboru opłat. „Obywatel ma wybór, może skorzystać z rozwiązań systemu geolokalizacyjnego lub kupić bilet autostradowy, gdzie dane nie są przetwarzane” – zaznaczyła szefowa KAS. Pobór opłaty za przejazd samochodami będzie też możliwy dzięki urządzeniu OBU (On Board Unit) lub ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny), o ile pojazd będzie w nie wyposażony. Podstawowym elementem systemu kontroli opłacania przejazdów będą urządzenia służące do rozpoznawania tablic rejestracyjnych (kamery typu OCR). Ujawnienie nieprawidłowości we wnoszeniu opłat będzie wynikiem na bieżąco realizowanego procesu automatycznej analizy danych.

Uzupełnieniem systemu nadzorowania prawidłowości opłacania przejazdów będzie kontrola drogowa prowadzona przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz uzupełniająco przez policję i inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.


źródło: www.zmpd.pl 
             Sejm za wydłużeniem okresu przejściowego po wprowadzeniu systemu e-TOLL – Stooq