Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy / osób

Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy / osób

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawa o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. kwalifikacji wstępnej podlegają osoby, które:

uzyskały kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku
uzyskały kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku

  • Kwalifikację wstępną powinni uzyskać kierowcy zamierzający uzyskać prawo jazdy kategorii C i C+E, którzy ukończyli już 18 lat, ale nie przekroczyli jeszcze wieku 21 lat.
  • Kwalifikację wstępną zobowiązani są uzyskać kierowcy z prawem jazdy kategorii D i D+E, którzy mają ukończone 21 lat, ale nie przekroczyli wieku 23 lat.

Kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin z czego 260 to zajęcia teoretyczne oraz 20 godzin zajęć praktycznych w skład których wchodzą 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych.
Szkolenie jest zakończone egzaminem państwowym.