Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz rzeczy / osób

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz rzeczy / osób

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona umożliwia rozszerzenie posiadanych uprawnień o wykonywanie przewozów innymi pojazdami samochodowymi, niż te dla których posiada się już kwalifikację wstępną. Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
A więc:

  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest oczywiście dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Kurs składa się z 32,5 godziny zajęć teoretycznych oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych.