Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy / osób

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy/ osób

Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą wybrać kierowcy, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kat. C i C+E i mają powyżej 21 lat lub posiadają prawo jazdy kat. D lub D+E i ukończyli 23 lata.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 h z czego 130 h to zajęcia teoretyczne a 10 h to zajęcia praktyczne. W skład zajęć praktycznych wchodzi – 2h jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 8h jazdy w ruchu drogowym.
Szkolenie jest zakończone egzaminem państwowym.